Opplæringskontoret for industribedrifter

Målet vårt er å gi de unge som er interessert og villige til å lære de beste muligheter for å bli gode fagarbeidere i våre medlemsbedrifter.

ta kontakt
med oss

Søk ledig læreplass

Hva er OKIO?

Et flerfaglig samvirkeforetak mellom medlemsbedrifter for organisering og koordinering av fagopplæring

Vi er et bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige

Gjennom lærekontrakten med opplæringskontoret er lærlingen sikret veien fram til fag/svenneprøven

Finn ut mer om oss

Aktuelt