Opplæringskontoret for industribedrifter

Målet vårt er å gi de unge som er interessert og villige til å lære de beste muligheter for å bli gode fagarbeidere i våre medlemsbedrifter.

ta kontakt
med oss

Bildet viser et vinterlandskap

Nytt år og nye muligheter!

Velkommen til alle nye lærlinger og alle dere andre lærlinger, lærekandidater,  og «fagbrev på jobb kandidater».

Vi gleder oss alle til å møte dere!

Hilsen Nina, Tore og Tone

Oppmeldingsfrist privatisteksamen

15. januar - 1. februar

Hva er OKIO?

Et flerfaglig samvirkeforetak mellom medlemsbedrifter for organisering og koordinering av fagopplæring

Vi er et bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige

Gjennom lærekontrakten med opplæringskontoret er lærlingen sikret veien fram til fag/svenneprøven

Finn ut mer om oss

Aktuelt