Ungdomsrett

Fylkeskommunen har ansvar for å tilby videregående opplæring for ungdom mellom 16 – 19 år.

Utdanningen skal føre fram til generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse (kompetanse på avgrenset område).

Du har rett til inntak på et av tre alternative utdanningsprogram du har søkt på, og til to års videre opplæring som bygger på utdanningsprogrammet.

Du må bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år når hele opplæringen skjer i skole, og innen seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

Elever som har rett til spesialundervisning, har rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra når eleven trenger det i forhold til opplæringsmålene for den enkelte.