Lovfestet rett

Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, rett til videregående opplæring etter søknad (voksenrett).

Retten gjelder også deg som er innvandrer med oppholdstillatelse og som ikke har fullført tilsvarende videregående opplæring i hjemlandet.

Dersom læreplanen fastsetter en opplæringstid på mer enn tre år, har du rett til den opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen.

Som voksen har du rett til realkompetansevurdering og opplæring tilpasset dine behov. Du skal til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker. Det skal legges avgjørende vekt på din mulighet til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse.