Er du garantert læreplass

Det er lærebedriften som avgjør hvem som får læreplass, så du har ingen garantier. Det er derfor viktig at du selv er aktiv og forsøker å få kontakt med bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling/lærekandidat. Vær oppmerksom på annonser for ledige læreplasser i avisene. I noen fylker kan du få oversikt over aktuelle lærebedrifter fra fylkeskommunen.

Dersom du har arbeidet i en bedrift i ferier, under utplassering (YFF) fra skolen eller lignende, kan dette gi grunnlag for fortrinnsrett til læreplass. Da må bedriften bekrefte at den ønsker å gi deg læreplass. Det kan lønne seg å forhøre seg om denne muligheten for eksempel mens du er utplassert på Vg2.

OPPLÆRING I SKOLE SOM ALTERNATIV TIL OPPLÆRING I BEDRIFT

Hvis du har rett til videregående opplæring og står uten tilbud om læreplass når formidlingen er avsluttet, kan du få tilbud om alternativ opplæring i skole i et lærefag som bygger på det Vg2 du har gjennomført. Du kan også bli tilbudt opplæring i skole i andre fylker. Opplæringen i skole avsluttes vanligvis med praktisk fag- eller svenneprøve, den samme prøven som for lærlinger.

Hvis du takker nei til tilbud fra en lærebedrift som du er blitt formidlet til av fylkeskommunen, har du ikke krav på tilbud om ny læreplass eller tilbud om opplæring i skole samme skoleår. Det kan også gjelde om du takker nei til en læreplass i et annet fylke enn det du bor i.