OKIO SA (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) ble etablert i 1998 på initiativ fra noen prosessbedrifter på Nedre Romerike.

Formålet til OKIO er å planlegge, gjennomføre og koordinerer fagopplæring i de lærefagene våre medlemsbedrifter er godkjent i.

Vi skal være en profesjonell støttespiller for våre medlemsbedrifter som er våre eiere, og sikre at lærlingene får en systematisk og god opplæring fram til fagprøven. Opplæringen skal følge gjeldene lover og forskrifter.

Kontoret ble et samvirkeforetak i 2016. Hensikten var å være mer forutsigbar for våre eiere og mer dekkende for vårt formål. Årsmøtet er det høyeste organ som vedtar bruk av overskudd og tilbakeføring av tilskudd.

Våre viktigste oppgaver er å følge opp og bistå bedriften i arbeidet med lærlingen. Vi skal arbeide for å rekruttere lærlinger og nye medlemsbedrifter som ønsker å ta inn lærlinger.

Vi skal også bistå bedriftene i arbeidet med kompetanseutvikling i fagopplæring for voksne i bedriften slik som faglige ledere og øvrige ansatte.

Ved å være pådriver og koordinator i informasjonsarbeidet til elever, foreldre, skoler om næringslivets behov for kompetanse, blir målet å øke antall læreplasser i samfunnet.